Rogép Kft

rogep-kft-gepkezeles-oktatas

Rogép KFT.

Energiaátalakító-berendezés kezelő

 

A képzés célja:

Az Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Energiaátalakító-berendezés kezelője) munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátítása.

Célja, hogy azok a személyek, akik a jövőben energiaátalakító-berendezés kezelőjeként szeretnék munkájukat végezni – illetve akik még nem rendelkeznek OKJ-s energiaátalakító-berendezés kezelői végzettséggel, államilag elismert OKJ-s bizonyítványt szerezhessenek – amely által munkakörüket megfelelő üzembiztonsággal, szakszerűen, a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartása mellett önállóan képesek ellátni a termelés megkövetelte színvonalon.

 

A képzésbe kapcsolódás feltétele:

 • Alapfokú iskolai végzettség, vagy
 • Iskolai előképzettség hiányában a gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtoklása
 • Egészségügyi alkalmasság: szakmai orvosi alkalmassági vélemény (33/1998. NM rendelet 15. melléklet)
 • 18. életév betöltése

 

A tanfolyam részletezése:

 • Iskolarendszeren kívüli OKJ képzés
 • A képzés időtartama összesen 60 tanóra, ebből elméleti óraszám: 24 óra, gyakorlati óraszám: 36 óra

 

Tantárgyak:

 • Gépkezelők általános ismeretei
 • Energiaátalakító-berendezés kezelők speciális feladatai

 

Vizsga:

 • A szakmai követelménymodulok végén, sikeres modulzáró vizsga letétele (51%) a komplex szakmai vizsgára bocsátásnak
 • Gyakorlati vizsga
 • Szóbeli vizsga
 • Egyéb fontos tudnivalók:
  • Egy vizsga alkalmával több szakmairány vonható össze. Összevont vizsga szervezése esetén az együttes összlétszám legalább tíz fő. Összevont vizsga szervezése esetén egy tanfolyami résztvevő legfeljebb két szakmairányra tehet vizsgát.
  • A bizonyítványba a szakmairány után bejegyzésre kerül a gépcsoport száma. A gépcsoport szám annak a gépcsoportnak a száma, amelybe tartozó gépen a vizsgázó a gyakorlati vizsgát teljesítette. A gépcsoport száma a 8. pontból állapítható meg.
  • A közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő és rakodógépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott esetekben a gépkezelőnek az OKJ bizonyítvány mellett a gépcsoportra előírt, érvényes gépkezelői jogosítvánnyal is rendelkeznie kell.

 

A képesítés megszerzését igazoló dokumentum:

 • OKJ bizonyítvány