Rogép Kft

rogep-kft-gepkezeles-oktatas

Rogép KFT.

Emelogepkezelo A képzés célja: Az Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Emelőgépkezelő kivéve targonca) munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátítása. Az emelőgépkezelő önállóan képes emelőgépet működtetni a munka, tűz- és környezetvédelmi szabályok betartásával. Továbbá, hogy azok a személyek, akik a jövőben emelőgéppel szeretnének dolgozni – illetve akik még nem rendelkeznek OKJ-s emelőgép (kivéve targonca) végzettséggel, államilag elismert OKJ-s bizonyítványt szerezhessenek – amely által munkakörüket megfelelő üzembiztonsággal, szakszerűen, a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartása mellett önállóan képesek ellátni a termelés megkövetelte színvonalon.   A képzésbe kapcsolódás feltétele:
 • Alapfokú iskolai végzettség, vagy
 • Iskolai előképzettség hiányában a gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtoklása
 • Egészségügyi alkalmasság: szakmai orvosi alkalmassági vélemény (33/1998. NM rendelet 15. melléklet)
 • 18. életév betöltése
  A tanfolyam részletezése:
 • Iskolarendszeren kívüli OKJ képzés
 • A képzés időtartama összesen 60 tanóra, ebből elméleti óraszám: 24 óra, gyakorlati óraszám: 36 óra
  Tantárgyak:
 • Gépkezelők általános ismeretei
 • Emelőgép kezelők speciális feladatai
  Vizsga:
 • A szakmai követelménymodulok végén, sikeres modulzáró vizsga letétele (51%) a komplex szakmai vizsgára bocsátásnak
 • Gyakorlati vizsga
 • Szóbeli vizsga
 • Egyéb fontos tudnivalók:
  • Egy vizsga alkalmával több szakmairány vonható össze. Összevont vizsga szervezése esetén az együttes összlétszám legalább tíz fő. Összevont vizsga szervezése esetén egy tanfolyami résztvevő legfeljebb két szakmairányra tehet vizsgát.
  • A bizonyítványba a szakmairány után bejegyzésre kerül a gépcsoport száma. A gépcsoport szám annak a gépcsoportnak a száma, amelybe tartozó gépen a vizsgázó a gyakorlati vizsgát teljesítette. A gépcsoport száma a 8. pontból állapítható meg.
  • A közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő és rakodógépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott esetekben a gépkezelőnek az OKJ bizonyítvány mellett a gépcsoportra előírt, érvényes gépkezelői jogosítvánnyal is rendelkeznie kell.
  A képesítés megszerzését igazoló dokumentum:
 • OKJ bizonyítvány