Rogép Kft

rogep-kft-gepkezeles-oktatas

Rogép KFT.

Emelogepkezelo

A képzés célja, hogy a hallgatók az emelő- és rakodógép kezelői szaktanfolyam elvégzésével és a szaktanfolyam utáni sikeres elméleti és gyakorlati vizsgával munkát tudjanak vállalni, amely által munkakörüket megfelelő üzembiztonsággal, szakszerűen, a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartása mellett önállóan képesek ellátni a termelés megkövetelte színvonalon.

 

A képzésbe kapcsolódás feltétele:

 • Iskolai előképzettség hiányában a gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtoklása
 • Egészségügyi alkalmasság: szakmai orvosi alkalmassági vélemény (33/1998. NM rendelet 15. melléklet)
 • 18. életév betöltése

 

A tanfolyam részletezése:

 • Iskolarendszeren kívüli szaktanfolyami képzés
 • A képzés időtartama az 54/2021. (XI.5) ITM rendeletben szabályozottak szerint

 

Tantárgyak:

 • Általános munkavédelmi és elsősegély-nyújtási ismeretek
 • Általános üzemeltetési és technológiai ismeretek
 • Szakirányú gépspecifikus ismeretek
 • Munka és balesetvédelmi ismeretek
 • Gépkezelési gyakorlat

 

Vizsga:

 • Gyakorlati vizsga
 • Szóbeli vizsga (lásd tantárgyak)

 

A képesítés megszerzését igazoló dokumentum:

 • Gépkezelői jogosítvány